Sunday, July 12, 2009

Rph Minggu 27

Rancangan Pengajaran Harian (Minggu kedua puluh tujuh dari 29/6/2009-3/7/2009)

*29/6/2009-1/7/2009-tiada p&p kerana guru mengambil crk.

Hari/Tarikh:

Khamis (2/7/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Komsas-Anak Laut)

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 1&2)

Tajuk:

Elemen-elemen penting yang membentuk karya(Pantun Kiasan)

Objektif Umum:

Memahami Pantun Kiasan

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan elemen-elemen penting yang membina karya
 2. Menjawab tiga aktiviti pengukuhan daripada petikan

Fokus Utama:

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

Fokus Sampingan:

8.7 Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan memberi alasan yang kukuh.

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

Sintaksis

Penerapan Nilai:

Tabah, berani

Rujukan Guru:

 1. Antologi Anak Laut, DBP
 2. Ulasan dan Strategi Menjawab Komsas; Antologi Anak Laut, Eastview
 3. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 1. Guru membahagikan pelajar kepada bebeapa kumpulan untuk melaksanakan tugasan berikut;

  (kumpulan 1&2)- mencari maksud bagi setiap rangkap

  (kumpulan 2&3)-mencari persoalan

  (kumpulan 4&5)-bentuk pantun

  (kumpulan 6&7)-unsur keindahan

  (kumpulan 8&9)-nilai dan pengajaran


   

 2. Setiap kumpulan akan membentangkan hasil perbincangan dan rakan-rakan lain akan mencatat nota.
 3. Guru mengulas jawapan pelajar
 4. Pelajar membuat pembetulan berdasarkan perbincangan bersama guru dan rakan-rakan daripada kumpulan lain

Refleksi:

Pelajar dapat mengikuti p&p dengan baik

  

Hari/Tarikh:

Khamis (2/7/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 5;Kerajaan Islam di Madinah)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 7)

Tajuk:

Pembukaan Semula Kota Makkah

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Memberikan sebab Nabi Muhammad s.a.w bertindak membuka semula kota Makkah pada tahun 630M?
 2. Menjelaskan sebab kota Makkah mudah dibuka semula oleh tentera Islam?
 3. Menyatakan kepentingan pembukaan semula kota Makkah.

Aktiviti:

 1. Guru meminta pelajar membaca tajuk tersebut dengan senyap.
 2. Guru menyoal pelajar secara lisan dan membimbing pelajar agar mereka lebih menguasai tajuk tersebut.
 3. Pelajar diminta menyiapkan 3 soalan esei secara berpasangan.guru memantau aktiviti pelajar.
 4. Pelajar diminta menghantar tugasan tersebut.
 5. Guru merumuskan tajuk p&p pada hari ini.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Toleransi kaum yang melahirkan masyarakat cemerlang-saling menghormati

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Perjanjian Hudaibiyah

Refleksi:

65% pelajar dapat mengikuti aktiviri p&p dengan baik


 

Hari/Tarikh:

Khamis (2/7/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (karangan)

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 9)

Tajuk:

Karangan jenis perbincangan-'sejak akhir-akhir ini program realiti telah mendapat tempat dalam hati masyarakat. Program seperti ini mendatangkan pelbagai impak negatif kepada penonton. Bincangkan.'

Objektif Umum:

Memahami strategi menulis karangan jenis perbincangan

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menulis ayat dalam perenggan penutup

Fokus Utama:

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton

Fokus Sampingan:

3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan mengemukakan maklumat yang relevan

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Rajin, gigih berusaha, berani

Rujukan Guru:

 1. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 1. Guru menerangkan strategi menulis ayat dalam perenggan penutup.
 2. Pelajar mendengar penerangan guru dengan teliti
 3. Guru meminta pelajar menulis ayat dalam perenggan penutup berdasarkan tajuk yang diberikan oleh guru.
 4. Guru memantau aktiviti pelajar
 5. Guru memilih pelajar secara rawak untuk menulis jawapan di papan tulis. Guru mengulas jawapan pelajar.
 6. Pelajar diminta menyalin jawapan yang telah dibincangkan bersama dengan guru dan rakan-rakan yang lain.
 7. Semua pelajar diminta menghantar buku masing-masing untuk disemak

Refleksi:

55% pelajar dapat menyiapkan tugasan yang diberikan dengan baik

  


 


 

Hari/Tarikh:

Jumaat (3/7/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Pemahaman Petikan Komsas-Anak Laut)

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 5&6)

Tajuk:

Pemahaman Petikan Pantun Kiasan

Objektif Umum:

Memahami Petikan Komsas

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menjawab tiga aktiviti pengukuhan daripada petikan

Fokus Utama:

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

Fokus Sampingan:

8.7 Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan memberi alasan yang kukuh.

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

Sintaksis

Penerapan Nilai:

Tabah, berani

Rujukan Guru:

 1. Antologi Anak Laut, DBP
 2. Ulasan dan Strategi Menjawab Komsas; Antologi Anak Laut, Eastview
 3. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 1. Imbas Kembali: Guru menyoal pelajar tentang maksud Pantun kiasan bagi setiap rangkap berdasarkan pengetahuan mereka.
 2. Guru melekatkan kertas mahjong yang mengandungi tiga soalan pemahaman di papan tulis.
 3. Guru menerangkan strategi menjawab soalan pemahaman. Pelajar mendengar dengan teliti. (Kemahiran Mendengar)
 4. Guru meminta pelajar menjawab ketiga-tiga soalan pemahaman tersebut secara perbincangan dengan rakan sebelah. (Kaedah Perbincangan)
 5. Guru meminta pelajar memberikan jawapan bagi setiap soalan. Guru membimbing pelajar. Pelajar diminta membuat pembetulan pada jawapan masing-masing sekiranya ada kesalahan.

Refleksi:

80% pelajar dapat mengikuti aktiviti p&p dengan baik

  


 

Hari/Tarikh:

Jumaat (3/7/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Komsas-Anak Laut)

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 7&8)

Tajuk:

Elemen-elemen penting yang membentuk karya(Pantun Kiasan)

Objektif Umum:

Memahami Pantun Kiasan

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan elemen-elemen penting yang membina karya
 2. Menjawab tiga aktiviti pengukuhan daripada petikan

Fokus Utama:

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

Fokus Sampingan:

8.7 Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan memberi alasan yang kukuh.

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

Sintaksis

Penerapan Nilai:

Tabah, berani

Rujukan Guru:

 1. Antologi Anak Laut, DBP
 2. Ulasan dan Strategi Menjawab Komsas; Antologi Anak Laut, Eastview
 3. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 1. Guru membahagikan pelajar kepada bebeapa kumpulan untuk melaksanakan tugasan berikut;

  (kumpulan 1&2)- mencari maksud bagi setiap rangkap

  (kumpulan 2&3)-mencari persoalan

  (kumpulan 4&5)-bentuk pantun

  (kumpulan 6&7)-unsur keindahan

  (kumpulan 8&9)-nilai dan pengajaran


   

 2. Setiap kumpulan akan membentangkan hasil perbincangan dan rakan-rakan lain akan mencatat nota.
 3. Guru mengulas jawapan pelajar
 4. Pelajar membuat pembetulan berdasarkan perbincangan bersama guru dan rakan-rakan daripada kumpulan lain

Refleksi:

Pelajar dapat mengikuti p&p dengan baik

  


 


 


 


 


 


 


 

1 comment:

 1. Dear teacher,
  TQVM for submitting your completed daily lesson plans.Have a nice day.
  HEM

  ReplyDelete